Ba?ar? güçlü bir birlikteli?e dayanmaktad?r:
Comstor’un OneNetwork Programlar?ndan Yararlan?n!

Kaynaklar, hizmetler ve daha iyi rekabet sa?layacak bir araç yelpazesine sahip olacaks?n?z:

  • ?? f?rsatlar?n? h?zl? tan?ma;
  • Potansiyel projelerinizi art?r?n;
  • Sat?? döngünüzü k?salt?n;
  • Potansiyel mü?terilerinize eri?im ve yönetim araçlar?;
  • Farkl?la?t?r?c? sat?? araçlar?na eri?im;
  • E?itim ile derinlemesine teknoloji bilginizi art?r?n;

 

Kay?t ücretsizdir.
Neteks'den bilgi almak için
Hemen abone olun.


> Register here

Teknolojisi da??t?m?nda ba?ar? yakalamak, son kullan?c? i?letmelerin ihtiyaçlar?n? yans?tan ürünler sunan güçlü bir odaklanma gerektirir. Comstor'un da??l?m modelini teknolojinin dört ana sütunu üzerine dayal? tutmas?n?n tam nedeni de bunun içindir: A? tümle?ik ileti?im (ses ve veri), güvenlik ve mobilite teknolojilerin yan? s?ra KOB? pazar?na odaklanma. Mümkün olan en iyi ürünleri seçip sunman?n yan? s?ra mü?teri taban?n?za bu ürünlerin potansiyelini art?rmak için sizlere yard?mc? olmak amac?m?zd?r.